bg

SaMenSam “4 All” is een initiatief van Vivian Grissen en Nora Meurkens.

Beiden zijn reeds decennia actief op het gebied van mobiliteitsvraagstukken ten aanzien van re-integratie, loopbaanbegeleiding, spoor II en jobcoaching voor mensen met fysieke- en/of psychische beperking.

SaMenSam

Met eenduidige visie, passie en gedrevenheid, ons Samen sterk maken bij het vinden van passende en haalbare kansen voor onze kandidaten, op de arbeidsmarkt én bij levensvragen!

Grondgedachte

SaMenSam begeleidt, op pro -actieve wijze, mensen met een vraagstuk op gebied van werk, dit alles rekening houdend met alle leefdomeinen o.a. zorg, wonen en onderwijs. Wij coachen/begeleiden mensen maatgericht, stellen hun in staat (door te leren en groeien) om de eigen zelfstandigheid/zelfredzaamheid in handen te nemen.

Daarnaast bieden wij ondersteuning in het leggen van sociale verbanden/netwerken en creëren hiermee Samen redzaamheid. Dit doen we op een proactieve wijze Samen met zelfstandige professionals, ieder met eigen deskundigheid, maar met onze SaMenSam gedeelde visie.

èKernwaarden: Samen – Zoeken - Leren en Experimenteren

èCentrale kernwoorden: Betrokkenheid, Passie, Bezieling en Vertrouwen.

Dienstverlening

De kracht van SaMenSam is dat wij de Mens als ‘uniek’ zien en dat deze het best maatgericht begeleid kan worden door één vast ervaringsdeskundige coach. De Mens zijn persoonlijkheid/ kunnen/ kennen/ zijn en willen staan centraal. Wij zullen dan ook de vraagstelling ten aanzien van alle leefdomeinen concreet aanpakken/vertalen naar mogelijkheden ten aanzien van arbeid, zorg en wonen.

èDoel is om de Mens een stap verder te brengen binnen hun toekomstperspectief.

èWij werken voor alle Mensen voor alle branches/sectoren en op elk opleidingsniveau.

 

contact

Contact 

Vivian Grissen

Telefoon: 06-51105334
E-mail: vivian.grissen@samensam.nu

 

Nora Meurkens

Telefoon: 06-53848957
E-mail: nora.meurkens@samensam.nu

Meer info...

 

 

oplossingen

SaMenSam

Werkwijze (zie trailer):

Soms kan het een niet zonder het ander, heeft iemand een duwtje in de rug nodig om vooruit te komen een helpende hand. SaMenSam is graag die helpende hand. We helpen bijvoorbeeld mensen die even buiten de boot dreigen te vallen. Om zelf het roer weer stevig in handen te krijgen. Verbinden, faciliteren en begeleiden dat doen we proactief. De mens is geen systeem dit betekent steeds weer zoeken, experimenteren en Samen leren. Zelfredzaamheid ondersteunen en samen redzaamheid creëren, samen met de vraagsteller en de Multi professionals die onze visie delen. Wij gaan daarin ver buiten de gebaande paden. Met helicopterview en met het oog op morgen.